Közgyűlési meghívó 2021.09.18.

Tisztelt Rendes és Pártoló Tagjaink!
 
A Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete rendes közgyűlést
tart, amelyre tisztelettel minden Rendes Tagot és Pártoló Tagot az Egyesület alapszabályában és
jelen meghívóban foglalt feltételek szerint meghívunk. Tájékoztatunk arról minden meghívottat,
hogy az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bek. alapján „a jogi személy döntéshozó
szervének ülése - ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is - megtartható a tagok személyes
részvétele mellett”.

A közgyűlés időpontja: 2021. szeptember 18., 18.00 óra
A közgyűlés helyszíne: 1024 Budapest, Retek utca 12. (IL TRENO Étterem)

NAPIRENDI PONTOK

1./ A veszélyhelyzeti különleges jogrend alapján elfogadott 2020. évi beszámoló és
közhasznúsági melléklet, valamint kiegészítő melléklet elfogadásának közgyűlési megerősítése
2./ Elnökség tisztújítása az elnökségi tagok mandátumának 2021. szeptember 22. napjával
történő lejártára figyelemmel, illetve az alapszabály tisztújítás függvényében aktuális módosítása.
MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Az Egyesület alapszabályának 8.7./ pontja alapján, amennyiben a szabályszerűen összehívott
közgyűlés határozatképtelen, mert azon a leadható szavazatok több, mint fele nem jelenik meg,
úgy 30 perc elteltével az egyesület a meghívóban közölt változatlan feltételek és napirend mellett
megismételt közgyűlést tarthat. A szabályszerűen összehívott megismételt közgyűlés
határozatképes, amennyiben azon legalább négy leadható szavazat jelen van.
 
A megismételt közgyűlés időpontja: 2021. szeptember 18. 18.30 óra
A megismételt közgyűlés helyszíne:  1024 Budapest, Retek utca 12. (IL TRENO Étterem)
 
Kelt Budapest, 2021. szeptember 02.
 
 
Komjáti Kornél
Elnök

Kapcsolat

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

info@szupercella.hu

1139 Budapest, Fiastyúk utca 57. 3/3

Adószám (1% felajánláshoz)

18033108-1-41

Készítette

Viharvadászok Egyesülete
CodeOne.hu

Jogi tudnivalók

Az oldalon található minden tartalom (az oldal készítői és az oldali felhasználói által a weboldalon vagy a mobil applikációkon keresztül feltöltött szöveg, kép, videó, mérési eredmény, stb.) - kivéve ahol a feltüntetett információk ettől eltérnek - a Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesületének tulajdonát képezi. Bármilyen nemű felhasználáshoz az Egyesület írásbeli hozzájárulása szükséges. A weboldal tartalmai szabadon hivatkozhatók a forrás feltüntetésével.

Támogatás, pályázat